www.psychoterapeutka.katowice.pl

Portal WWW.MINDFULNESS-SLASK.PL

dr Aleksandra Dembińska
psycholog, psychoterapeutka, bioetyk

Wykładowca akademicki na stanowisku Adiunkta w Katedrze Psychosomatyki, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) - certyfikat The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskiego Instytutu Mindfulness.
Ukończywszy kurs Compassion Practitioner Foundation Course certyfikowany przez Mindfulness Association (Wielka Brytania), szkolenie z Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami Psychoterapii Opartej na Analizie Funkcji (FAP) i Uważności, szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla dorosłych, EMDR oraz kurs Interwencji kryzysowej w praktyce, zdecydowała się na doskonalenie swojego warsztatu terapeutycznego w Szkole Psychoterapii INTRA specjalizującej się w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji.

W 1998 roku rozpoczęła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Psychologia. Jako główną specjalność wybrała psychologię zdrowia w Katedrze Zdrowia i Rozwoju Człowieka, a jako drugą obrała psychologię kliniczną. Pracę magisterską pt. „Hermeneutyczna analiza postaw wobec śmierci u osób wspomagających pacjentów terminalnych” przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Ratajczak. Studia ukończyła 5 maja 2003 roku tytułem magistra psychologii.

W 2004 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dodatkowo ukończyła studia na kierunku Filozofia. W Zakładzie Etyki pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Promieńskiej przygotowała pracę magisterską pt. „Idea opieki hospicyjnej jako stanowisko etyczne wobec śmierci” uzyskując tytuł magistra filozofii.

Od października 2003 do grudnia 2004 roku kształciła się na studiach podyplomowych w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Pedagogika Stosowana, uzyskując uprawnienia pedagogiczne.

21 grudnia 2010 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego uzyskuje tytuł doktora psychologii. Tematem rozprawy doktorskiej są: "Koszty psychologiczne radzenia sobie w sytuacji kryzysu życiowego u kobiet doświadczających niepłodności", promotorem prof. dr hab. Zofia Ratajczak.

W 2014 brała udział w szkoleniu "O spotkaniu, które się narodzi. Psychoterapia w leczeniu niepłodności" zorganizowanym przez Polski Instytut Ericksonowski, a także ukończyła kurs "Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia" organizowany przez Fundację Rodzić po Ludzku.

Założyciel Poradni Stresu Prokreacyjnego "NADZIEJA", obejmującej opieką osoby starające się o dziecko, w czasie ciąży, jak i po niej.

Członek Zespołów Redakcyjnych w czasopismach zagranicznych:
- "Advances in Medical Ethics", międzynarodowego czasopisma naukowego etyków medycyny i bioetyków,
- "Austin Journal of Invitro Fertilization", międzynarodowego czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zapłodnieniem pozaustrojowym.

Członek:
- Association for Contextual Behavioral Science (ACBS),
- European Health Psychology Society (EHPS),
- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP),
- Sekcji Psychoterapii PTP,
- Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej STOWARZYSZENIE INTRA (PTIPDiES SI),
- Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, (PTT EMDR),
- Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół psychologii stresu i kryzysu, psychologicznych i etycznych problemów w medycynie, a także metodologii badań jakościowych. Obszary swoich badań skupia wokół granicznych momentów życia - prokreacji i śmierci.

W Katowicach prowadzi własną praktykę psychologiczną. Regularnie prowadzi licencjonowane ośmiotygodniowe treningi MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) oraz spotkania dla praktykujących Mindfulness.

STRONA
GŁÓWNA
PUBLIKACJE
TRENINGI REDUKCJI
STRESU MINDFULNESS
NA ŚLĄSKU
od 27 stycznia 2020
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY MINDFULNESS
DLA MUZYKÓW
W KRAKOWIE
od 28 września 2017
INNA
AKTYWNOŚĆ
LINKI MINDFULNESS
W CZASIE CIĄŻY
już teraz
ARCHIWUM MINDFULNESS
W ZABURZENIACH
PŁODNOŚCI
już teraz
KONTAKT


Administrator: KenyP
Copyright © 2017 WWW.DEMBINSKA.PL & WWW.BOLMOWIE.PL
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wtórna publikacja, rozpowszechnianie pełnych lub fragmentów materiałów tu publikowanych bez uprzedniej pisemnej zgody zabronione.