Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
dr Aleksandra Dembińska


Adres:
ul. Staromiejska 6 (I piętro), KATOWICE
W terapii pracuję głównie z osobami dorosłymi, zarówno indywidualnie jak i w grupie.
W pracy terapeutycznej bliskie są mi modele integratywne, w których metody pracy wykorzystywane są dla dobra i potrzeb pacjenta/klienta.
Wykorzystuję takie techniki jak Mindfulness (jestem certyfikowanym nauczycielem), Compassion, techniki zaczerpnięte z terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz z Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT).

Osią mojego działania jest podejście humanistyczno-egzystencjalne, w którym terapeuta zapewnia klientowi bezwarunkową akceptację i empatię, przy równoczesnym zachowaniu autentyczności.
Bardzo ważne są tu takie motywy jak samorealizacja, samoświadomość, a także poczucie sensu życia i pojęcia egzystencjalne jak wolność, śmierć, izolacja.
Pomoc buduję na bazie prawdziwej relacji z drugim człowiekiem.
Pracę swoją stale poddaję superwizji w Ośrodku INTRA w Warszawie.

Oferuję wspacie i pomoc w obszarach:
- przeżywania żałoby, utraty zdrowia, rozwodu, rozstania i innych trudnych zmian życiowych oraz sytuacjach kryzysowych,
- dolegliwości psychosomatycznych, w tym doświadczeń w niepłodności,
- niskiej samooceny,
- obniżonego nastroju, depresji/stanów depresyjnych, wahań nastroju,
- stanów lękowych, fobii, nerwic, ataków paniki,
- nadmiernego stresu, doświadczeń traumatycznych wydarzeń,
- poczucia utraty sensu życia lub doświadczeń innych problemów egzystencjalnych,
- trudności w funkcjonowaniu zawodowym, wypalenia zawodowego,
- trudności w budowaniu bliskich relacji, cierpienia z powodu poczucia osamotnienia,
- odkryć własnego potencjału,
- rozwoju osobistego, pogłębiania związków z ludźmi i większej świadomości siebie.⇒ CENNIK


⇒ REJESTRACJA
STRONA
GŁÓWNA
PUBLIKACJE
WYSTĄPIENIA
CERTYFKATY
INNA AKTYWNOŚĆ
LINKI
ARCHIWUM
KONTAKT

Administrator: KenyP