51. Dembińska, A.(2019) "Mindfulness - czy to działa?", PM MANIA - VI Konferencja PMI PC Śląsk, Project Management Institute Poland Chapter Silesia Branch, Katowice (28 październik)

50. Dembińska, A.(2018) "Nadzieja a satysfakcja z życia u młodych dorosłych", III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej p.t. "Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce", Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (22-24 listopad)

49. Dembińska, A., Ochnik, D.(2018) "Problematyczne użytkowanie Internetu wśród młodych dorosłych w perspektywie dwunastoletniej", III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej p.t. "Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce", Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (22-24 listopad)

48. Dembińska, A.(2018) "Mindfulness w pracy muzyka" - W SESJI WARSZTATOWEJ KONFERENCJI. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki - PSYCHOMUZY 2018, Katowice (24-25 maj)

47. Dembińska, A., Malina, A.(2018) "Ujawniać czy nie ujawniać? Postawy wobec jawności metod wspomaganego rozrodu na gruncie polskim", XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym", Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (12-13 maj)

46. Dembińska, A.(2018) "Efekty Programu Redukcji Stresu opartego na Mindfulness (MBSR) - wstępne wyniki badań własnych", XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym", Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (12-13 maj)

45. Dembińska, A.(2017) "Zastosowanie Mindfulness w praktyce klinicznej", I Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej p.t. „Wieloaspektowe oddziaływania opieki medycznej w obszarze lecznictwa szpitalnego i pozaszpitalnego", Szpital Psychiatryczny w Toszku, Toszek (05 grudzień)

44. Ochnik, D., Dembińska, A. (2017) "Czynniki uzależnienia od Internetu w kontekście różnic płciowych w siedmioletniej perspektywie", Bydgoskie seminarium naukowe pt.: "Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.Co już wiemy? Co warto jeszcze poznać?", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej, Bydgoszcz (27 listopad)

43. Dembińska, A.(2017) "Nadzieja wskaźnikiem doświadczeń w niepłodności", Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa, 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk (21-24 września)

42. Dembińska, A.(2017) "Postawy wobec śmierci u wolontariuszy hospicyjnych", Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe "Człowiek We Współczesnej Nauce" - VII Spotkanie p.t. "Człowiek wobec śmierci", Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice (23 luty)

41. Dembińska, A.(2016) "Opinie kobiet doświadczających niepłodności, dotyczące problemów bioetycznych wspomaganego rozrodu", III Międzynarodowa Konferencja p.t. "Niepłodność - droga do macierzyństwa", Centrum Medyczne MACIERZYŃSTWO, Kraków (02 grudzień)

40. Dembińska, A., Kańtoch A. (2016) "Lęk, style radzenia sobie oraz wsparcie społeczne u kobiet w ciąży prawidłowej i ciąży wysokiego ryzyka", II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej p.t. "Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej", Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej, Poznań (24-26 listopad)

39. Dembińska, A.(2016) "Żyj uważnie – wprowadzenie do treningu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)" - W SESJI WARSZTATOWEJ KONFERENCJI. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej p.t. "Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej", Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej, Poznań (24-26 listopad)

38. Dembińska, A.(2016)."(Bez)interesowność wolontariatu. Koszty i zyski psychologiczne w pracy wolontariuszy hospicyjnych", V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH z cyklu: Psychologia w biznesie p.t. "BEZINTERESOWNOŚĆ W BIZNESIE", Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice (17 listopad)

37. Dembińska, A., Konopka J. (2016)."Wybrane psychologiczne uwarunkowania stresu przedegzaminacyjnego", III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Zdrowie i Odporność Psychiczna", Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia oraz Koło Naukowe studentów PRAGMA Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (23-24 wrzesień)

36. Dembińska, A.(2016)."Mindfulness Based Stress Reduction w Niepłodności – doniesienia wstępne", III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Zdrowie i Odporność Psychiczna", Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia oraz Koło Naukowe studentów PRAGMA Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (23-24 wrzesień)

35. Dembińska, A., Piernik, A. (2016)."Kompetencje społeczne osób niesłyszących w porównaniu z osobami słyszącymi", XIII Naukowy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wydział Uniwersytetu SWPS, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (16-18 wrzesień)

34. Dembińska, A. (2016)."Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) w leczeniu i profilaktyce chorób psychosomatycznych", XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY”, Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Łódź (16-17 maj)

33. Dembińska, A., Wichary E. (2016)."Wybrane psychospołeczne korelaty lęku przedporodowego - znaczenie dla praktyki położniczej", XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY”, Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Łódź (16-17 maj)

32. Dembińska, A. (2015)."Znaczenie pracy hospicyjnej w życiu wolontariuszy - analiza jakościowa", Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej", Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Zakład Filozofii i Bioetyki, Kraków (20-21 listopad)

31. Dembińska, A. (2015)."Znaczenie nadawane śmierci przez wolontariuszy hospicyjnych", II Konferencja Psychologii Jakościowej, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice (18-20 wrzesień)

30. Dembińska, A. (2015). "Relacje społeczne w sytuacji niepłodności", XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (3-6 wrzesień)

29. Dembińska, A., Żak, N. (2015). "Kompetencje społeczne a uzależnienie od Internetu u młodych dorosłych", XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (3-6 wrzesień)

28. Dembińska, A. (2015). "Skala Akceptacji Własnej Niepłodności", IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania″, pt. „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce.”, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa (20-21 czerwiec)

27. Dembińska, A. (2015). "Miejsce psychologa niepłodności w Polsce - rozważania psychologiczno-etyczne", X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia "Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość?", Gdańsk (15-17 maj)

26. Dembińska, A. (2015). "Bezdzietność – psychologiczne konsekwencje decyzji w doświadczeniu niepłodności", X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia "Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość?", Gdańsk (15-17 maj)

25. Dembińska, A. (2015). ""Stress Engineer" - czyli o stresie w pracy", II Konferencja ZRE Katowice. Rozwój i doświadczenie, nowoczesność i tradycja - 60 lat ZRE Katowice w energetyce. Wisła (08-10 kwiecień)

24. Dembińska, A. (2014)."Akceptacja własnej niepłodności – kluczem skutecznego radzenia sobie?" „BEZDZIETNOŚĆ JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. Styl życia – niepłodność – adopcja”, I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna, Instytut Nauk o Rodzinie i Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Kamień Śląski (20-21 październik)

23. Dembińska, A. (2014)."Efektywność procesu zaradczego kobiet doświadczonych niepłodnością", Psychologia w zmieniającym się świecie, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz (18-21 wrzesień)

22. Dembińska, A., Ochnik, D. (2014)."Wybrane psychologiczne uwarunkowania sposobu korzystania z Internetu przez studentów", Psychologia w zmieniającym się świecie, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz (18-21 wrzesień)

21. Dembińska, A., Kurczyńska, A. (2014)."Psychologiczne aspekty dawstwa oraz biorstwa gamet i embrionów", VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej pt. "PŁODNOŚĆ I NIEPŁODNOŚĆ W XXI WIEKU", Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka i Ogólnopolskie Centrum Badań, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności, Toruń (11-13 wrzesień)

20. Dembińska, A. (2014)."Leczenie? Adopcja? Bezdzietność? Psychologiczne konsekwencje każdej z decyzji", II Ogólnopolski Zjazd Psychologów Niepłodności, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, Rynia (5-6 czerwiec)

19. Dembińska, A. (2014)."Percepcja wsparcia społecznego kobiet doświadczonych niepłodnością", XXI Konferencja Naukowa "Konteksty psychosomatyki", Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (10-11 kwiecień)

18. Dembińska, A. (2013). "Psychologiczne koszty sukcesu zawodowego", Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym. III Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w biznesie , Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice (14 listopad)

17. Dembińska, A. (2013)."METODY JAKOŚCIOWE - METODY ILOŚCIOWE. O możliwościach łączenia podejść na przykładzie badań własnych nad psychologicznymi aspektami niepłodności", I Konferencja Psychologii Jakościowej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice (8-9 listopad)

16. Dembińska, A. (2013)."Koszty psychologiczne leczenia niepłodności", I Ogólnopolski Zjazd Psychologów Niepłodności "Psychologia niepłodności w Polsce - praktyka i postulaty", Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, Osieck (6-7 czerwiec)

15. Dembińska, A. (2013)."Relacje partnerskie w doświadczaniu niepłodności", XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej "Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego", Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (27-29 maj)

14. Dembińska, A. (2013)."Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność", Sympozjum "Postępy psychosomatyki i psychoterapii", Instytut Psychosomatyczny, Warszawa (18 maj)

13. Dembińska, A. (2013)."Wypalenie zawodowe. Jak się przed nim uchronić?", Konferencja "Rozpracowani, czyli co powinieneś wiedzieć wchodząc na rynek pracy", Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice (23 kwiecień)

12. Dembińska, A. (2013)."Doświadczanie niepłodności a opinie na temat problemów wspomaganej prokreacji", I Krajowa Konferencja Naukowa "SOCJOLOGIA MEDYCYNY - PROMOCJA ZDROWIA - BIOPOLITYKA", Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź (7-8 marzec)

11. Ochnik, D., Dembińska, A. (2013)."Różnice płciowe w przestrzeni Internetu wśród studentów", II edycja konferencji "Człowiek Zalogowany", Uniwersytet Jagielloński, Kraków (1-3 luty)

10. Dembińska, A. (2012). "Koszty psychologiczne doświadczania kryzysu ekonomicznego przez przedsiębiorców", Przedsiębiorczość a zjawiska kryzysowe. II Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w biznesie , Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice (15 listopad)

9. Dembińska, A., Ochnik, D. (2012). "Internet w percepcji polskich studentów - analiza porównawcza w perspektywie siedmioletniej", V Interdyscyplinarna Konferencja nt. Przestrzeni Społecznej pt. Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością, Rzeszów (16-17 październik)

8. Dembińska, A. (2012). "Experiencing infertility - psychological analysis of life crisis", 26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague - Czech Republic (21-25 sierpień)

7. Dembińska, A. (2012). "Podejście hermeneutyczne w narracyjnych badaniach psychologicznych", Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej. 2 edycja Międzynarodowej Konferencji Biograficznej AUTOBIOGRAFIA-BIOGRAFIA-NARRACJA, Łódź (29-30 maj)

6. Dembińska, A. (2011)."Koszty psychologiczne doświadczane przez kobiety zmagające się z niepłodnością", Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w różnorodności, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice (18-21 wrzesień)

5. Dembińska, A. (2011). "Kobiety doświadczające niepłodności wobec problemów bioetycznych wspomaganego rozrodu", Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w różnorodności, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice (18-21 wrzesień)

4. Dembińska, A. (2011). "Metody jakościowe wobec problematyki przedsiębiorczości", Przedsiębiorczość. Jej źródła i uwarunkowania. I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Związki psychologii z biznesem , Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice (26 maj)

3. Dembińska, A. (2011). "Wsparcie psychologiczne kobietom doświadczonym niepłodnością", Oblicza ginekologii, położnictwa, neonatologii i medycyny ratunkowej, II Podkarpacka Konferencja Naukowa, Rzeszów (6-7 maj)

2. Dembińska, A. (2006). "Hermeneutyka w badaniu doświadczenia indywidualnego", Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków (18-20 październik)

1. Dembińska, A. (2005). "Hermeneutyczna analiza postaw wobec śmierci u wolontariuszy hospicyjnych", Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków (22-25 wrzesień)
STRONA
GŁÓWNA
PUBLIKACJE
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY
DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
INNA
AKTYWNOŚĆ
LINKI
KONTAKT

Administrator: KenyP