DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Doświadczenie psychoterapeutyczne:

- Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii dr Aleksandra Dembińska w Katowicach - ul. Wincentego Styczyńskiego 5/8 (wcześniej: Staromiejska 6),
- Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy,
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - umowa na prowadzenie konsultacji psychologicznych i warsztatów psychologicznych.

Doświadczenie dydaktyczno-naukowe:

- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (na specjalizacji: Psychologia kliniczna),
- SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach (na specjalizacji: Psychologia kliniczna),
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (na kierunku: Psychologia),
- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (na kierunku: Psychologia),
- Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Gduli w Chorzowie,
- Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Odbyte staże zawodowe:

- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii I (ogólnopsychiatryczny),
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych,
- Samodzielny Publiczny Zakład Leczenia Ambulatoryjnego dla osób uzależnionych w Mysłowicach,
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach.
STRONA
GŁÓWNA
PUBLIKACJE
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY
DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
INNA AKTYWNOŚĆ
LINKI
KONTAKT


Administrator: KenyP