DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Odbyte staże zawodowe w:

- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii I (ogólnopsychiatryczny),
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych,
- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczenia Ambulatoryjnego dla osób uzależnionych w Mysłowicach,
- Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach.


Doświadczenie dydaktyczno-naukowe:

- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (na kierunku: Psychologia),
- Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (na kierunku: Psychologia),
- Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Gduli w Chorzowie.
STRONA
GŁÓWNA
PUBLIKACJE
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY
DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
INNA AKTYWNOŚĆ
LINKI
KONTAKT


Administrator: KenyP