STRONA
GŁÓWNA
♦ ukończona Szkoła Psychoterapii INTRA (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - PTP), Warszawa: wrzesień 2017r. - czerwiec 2021r.

♦ ukończone szkolenie: "Terapia Schematów Osób Dorosłych", prowadzenie: Magdalena Gulcz, Remco van der Wijngaart, CTPB, listopad - grudzień 2020r.

♦ ukończone szkolenie nauczycielskie MBSR (Redukcja Stresu oparta na Uważności): "Teacher for Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)", certyfikowany przez The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polski Instytut Mindfulness, Warszawa: maj 2014r.-grudzień 2015r.

♦ ukończone szkolenie: "Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u osób dorosłych", Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, Warszawa: listopad 2016r.-listopad 2017r.

♦ ukończony: "Intensywny kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami psychoterapii opartej na analizie funkcji (FAP) i uważności", prowadzenie: Lidia Budziszewska, Poznań: październik 2016r.-maj 2017r.

♦ ukończone szkolenie: "EMDR Europe", prowadzenie: Anna Rita Verardo, PTTEMDR, Warszawa: lipiec 2019r.

♦ ukończone szkolenie: "Rany duszy, ból ciała - EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu", prowadzenie: dr Elisa Faretta, PTTEMDR, Italianssima, kwiecień 2021r.

♦ ukończone szkolenie: "Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły", prowadzenie: Giada Maslovaric, PTTEMDR, Italianssima, maj 2021r.

♦ ukończone szkolenie: "Traumy interpersonalne w terapii EMDR", prowadzenie: Anna Rita Verardo, PTTEMDR czerwiec 2020r.

♦ ukończone szkolenie: "Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała", Polski Instytut Ericksonowski, prowadzenie: Lucyna Lipman, maj 2020r.

♦ ukończony kurs: "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności.", Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Narodowa Fundacja Snu październik 2020r.

♦ ukończony warsztat: "Focusing w pracy z krainą snów", prowadzenie: Claude Missiaen, The International Focusing Institute, INTRA, Warszawa: luty 2020r.

♦ ukończony warsztat: "Stając twarzą w twarz z egzystencjalnymi demonami", prowadzenie: Claude Missiaen, The International Focusing Institute, INTRA, Warszawa: październik 2020r.

♦ ukończone szkolenie: "ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami", prowadzenie: Russ Harris, marzec 2020r.

♦ ukończone szkolenie: "6 kroków do elastyczności z matrycą ACT", prowadzenie: Benjamin Schoendorf, maj 2019r.

♦ ukończone szkolenie: "Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)", prowadzenie: Timothy Gordon, styczeń 2020r.

♦ ukończone szkolenie: "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP)", prowadzenie: prof. Jonathan Kanter, AMiE czerwiec 2020r.

♦ ukończone szkolenie: "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP", prowadzenie: Matthew M. Skinty, styczeń 2020r.

♦ ukończone szkolenie: "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość", prowadzenie: Matthew M. Skinty, styczeń 2020r.

♦ ukończony warsztat: "Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie", prowadzenie: dr Ray Owen, styczeń 2019r.

♦ ukończony warsztat: "Wprowadzenie do terapii ACT - Akceptacji i Zaangażowania", prowadzenie: Lidia Budziszewska, Poznań: październik 2016r.

♦ ukończone szkolenie: "Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED)", prowadzenie: dr Fragiskos Gonidakis, PTDBT Kraków: październik 2019r.

♦ ukończone szkolenie: "Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej)", prowadzenie: Hope Arnold, PTDBT, wrzesień 2019r.

♦ ukończone szkolenie: "Terapia dialektyczno-behawioralna w złożonym PTSD (DBT-PTSD).", prowadzenie: prof. Martin Bohus, Polskie Towarzystwo DBT, czerwiec 2020r.

♦ ukończony kurs: "Compassion Practitioner Foundation Course", certyfikowany przez Mindfulness Association (Wielka Brytania), Warszawa: grudzień 2015r.-lipiec 2016r.

♦ ukończony kurs dla psychologów: "Interwencja kryzysowa w praktyce", Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: kwiecień 2017r.

♦ ukończone szkolenie: "O spotkaniu, które się narodzi. Psychoterapia w leczeniu niepłodności", Polski Instytut Ericksonowski, Katowice: maj 2014r.

♦ ukończone szkolenie: "Praca z rodzicmi, którzy doświadczyli poronienia lub okołoporodowej straty dziecka", Fundacja NAGLE SAMI, Warszawa: listopad 2020r.

♦ ukończone szkolenie: "Starzenie i umieranie jako część życia. Szkolenie dla profesjonalistów i osób związanych z tematem", prowadzenie: Jeanne Denney MA, CCET, Kraków: styczeń 2020r.

♦ ukończony kurs dokształcający: "Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia", Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa: maj-czerwiec 2017r.
PUBLIKACJE
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY
DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
INNA
AKTYWNOŚĆ
LINKI
KONTAKT


Administrator: KenyP