STRONA
GŁÓWNA
Szkoła Psychoterapii, Intra, Warszawa: wrzesień 2017r.-obecnie

♦ ukończone szkolenie nauczycielskie MBSR (Redukcja Stresu oparta na Uważności): "Teacher for Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)", certyfikowany przez The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polski Instytut Mindfulness, Warszawa: maj 2014r.-grudzień 2015r.

♦ ukończone szkolenie:"Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u osób dorosłych", Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, Warszawa: listopad 2016r.-listopad 2017r.

♦ ukończony warsztat: "Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie", Uczę się ACT: styczeń 2019r.

♦ ukończony: "Intensywny kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami psychoterapii opartej na analizie funkcji (FAP) i uważności", Poznań: październik 2016r.-maj 2017r.

♦ ukończony warsztat: "Wprowadzenie do terapii ACT - Akceptacji i Zaangażowania", Poznań: październik 2016r.

♦ ukończony kurs: "Compassion Practitioner Foundation Course", certyfikowany przez Mindfulness Association (Wielka Brytania), Warszawa: grudzień 2015r.-lipiec 2016r.

♦ ukończony kurs dla psychologów: "Interwencja kryzysowa w praktyce", Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: kwiecień 2017r.

♦ ukończone szkolenie: "O spotkaniu, które się narodzi. Psychoterapia w leczeniu niepłodności", Polski Instytut Ericksonowski, Katowice: maj 2014r.

♦ ukończony kurs dokształcający: "Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia", Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa: maj-czerwiec 2017r.
PUBLIKACJE
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY
INNA
AKTYWNOŚĆ
LINKI
ARCHIWUM
KONTAKT


Administrator: KenyP